Oferta leasingowa

dollar-1362244__180Rzetelny wybór konkretnego leasingodawcy oraz oferty leasingu to analiza może nawet bardziej złożona niż przy wyborze kredytu. Zapoznaj się z istotnymi czynnikami, które sugerujemy brać pod uwagę.  Podobnie jak w przypadku oprocentowania kredytu, tak i w przypadku leasingu wysokość rat nie jest jedynym istotnym elementem przesądzającym o atrakcyjności oferty. Niewątpliwie istotny jest całkowity koszt leasingu w ujęciu procentowym i przy porównywaniu ofert jest to parametr podstawowy. Należy przy tym pamiętać, że niektóre firmy leasingowe podając łączny koszt leasingu nie uwzględniają w nim wartości wykupu. Może to być świadoma manipulacja po to aby oferta jawiła się jako bardziej atrakcyjna niż jest w rzeczywistości (skąd my to jeszcze znamy zwłaszcza jeśli chodzi o produkty finansowe…). Tak podany koszt może wydawać się niższy w stosunku do konkurencji jednak po uwzględnieniu wykupu może okazać się przeciwnie.  Warto zwrócić uwagę na stopę oprocentowania. Zazwyczaj jest to zmienna stopa procentowa i wówczas warto sprawdzić czy jest oparta na WIBOR 3M, 1M,… W przypadku zmiennych stop procentowych warto wiedzieć według jakich zasad i co jaki okres czasu leasingodawca może zmieniać wysokość rat. Różnić się może także ilość rat w zależności od firmy leasingowej. Przykładowo umowa trzyletniego leasingu z jednym leasingodawcą może oznaczać 35 rat, a z innym 36 rat. I tak też, koszt całkowity może być co prawda niższy, ale wysokość raty wyższa, co dla niejednego leasingobiorcy może mieć istotne znaczenie.  Ponadto, jeżeli umowa leasingu dotyczy płatności w obcej walucie, to podobnie jak w przypadku kredytów ważny jest czynnik określany jako spread. Stanowi on różnicę pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Te różnice mogą sięgać nawet ponad 20 groszy, jak w przypadku CHF. Należy dowiedzieć się jaka wartość leasingu w walucie obcej zostanie ujęta w umowie leasingu; wartość która będzie następnie podstawą do wyliczeń w trakcie obowiązywania umowy.  Na wszelki wypadek warto też zapoznać się z procedurami i kosztami dodatkowymi w przypadku zalegania ze spłatą rat a więc wysokość odsetek, koszty dodatkowe związane z windykacja albo po jakim czasie w związku z powstała zaległością leasingodawca może wypowiedzieć nam umowę, czy możliwe będzie wznowienie umowy leasingu a jeżeli tak, to ile takie wznowienie kosztowałoby (może to być kilkaset złotych ale mogą też wchodzić w grę kwoty zaiste zaporowe).  Nie bez znaczenia jest także wysokość kaucji na poczet czynszu inicjalnego a więc kwota jaką korzystając z leasingu będzie musiał uiścić po zawarciu umowy leasingu, zanim jeszcze przedmiot leasingu zostanie mu wydany. Jej wysokość może się różnić w zależności od firmy leasingowej choćby ze względu na to, jakiego rodzaju opłaty będą składać się na nią. W przypadku leasingu pojazdów do czynszu inicjalnego często wliczany jest także koszt rejestracji pojazdu, choć niektóre firmy leasingowe nie obarczają tym kosztem leasingobiorcy.  Istotnym składnikiem kosztu leasingu jest jego ubezpieczenie i w tym wypadku również mogą występować różnice, przy czym należy zwrócić uwagę na koszt ubezpieczenia nie tylko za pierwszy rok ale i za kolejne lata umowy leasingu. I choć firma leasingowa ma preferencyjne stawki ubezpieczeń z racji stałej współpracy i wielu umów z ubezpieczycielem, to w rzeczywistości może się okazać np. że ubezpieczyciel zawyży wartość leasingowanego samochodu będącą podstawą do naliczenia opłaty ubezpieczeniowej. Wziąwszy pod uwagę taką ewentualność warto sprawdzić czy istnieje dla leasingobiorcy możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu u innego ubezpieczyciela oraz czy i jakie koszty, opłaty trzeba ponieść za możliwość skorzystania z usług innego ubezpieczyciela.  Warto też upewnić się czy jest możliwe dokonanie cesji umowy leasingu na inna firmę. Niektóre firmy leasingowe nie przewidują takiej możliwości, choć większość tak. Brak takiej możliwości (i konieczność dotrwania do końca umowy) może dla niektórych leasingobiorców okazać się wielką niedogodnością.