Wnioski kredytowe

cent-400275__180Komu bank udzieli kredytu, czyli co nieco o badaniu zdolności kredytowej bez której nie masz co liczyć na bankowy kredyt lub pożyczkę. Przeczytaj i wstępnie oceń czy masz szanse na bankowy kredyt.  Bank nie pożyczy pieniędzy każdemu kto chce zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Banki mają obowiązek pożyczać pieniądze tylko tym podmiotom (spółkom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym), które w ich ocenie rokują pozytywnie co do bezproblemowego, terminowego zwrotu kredytu lub pożyczki wraz z odsetkami. W najgorszym razie, jeżeli klient dobrowolnie nie spłaci zobowiązania, bank musi mieć zapewnione wcześniej zabezpieczenie umożliwiające wyegzekwowania zwrotu pieniędzy w drodze komorniczego postępowania egzekucyjnego.  Innymi słowy, kredytobiorca musi przedstawić bankowi stosowne zabezpieczenie i jawić się jako klient wiarygodny, posiadający zdolność kredytową. Podstawową czynnością w tym zakresie jest sprawdzenie przez bank historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) dotyczącej podmiotu ubiegającego się o kredyt. BIK daje możliwość sprawdzenia, czy potencjalny kredytobiorca wykazywał w przeszłości problemy związane ze spłata kredytu lub pożyczki wobec jakiegokolwiek banku. Lub, co gorsza dla potencjalnego kredytobiorcy, czy wciąż zalega ze spłatą tego rodzaju zobowiązań. Bank może te sprawdzić, że klient ubiegający się o kredyt już ma zaciągniętych kilka kredytów lub pożyczek i uznać, ze tym samym nie należy mu przyznawać kolejnego kredytu gdyż może mieć kłopoty z jego spłatą.   Do badania zdolności kredytowej służą bankowi specjalne procedury. Badając zdolność kredytową bank ustala wysokość rat jakie kredytobiorca podoła spłacać, to jest ile pieniędzy pozostanie mu w tym celu po odjęciu od jego miesięcznych dochodów (z tytułu umowy lub z działalności gospodarczej) jego miesięcznych zobowiązań finansowych a więc kredytowych i pożyczkowych w innych bankach, z tytułu pożyczek udzielonych mu przez jego zakład pracy, kosztów miesięcznego utrzymania, ewentualnie alimentów, itd. Kwota pozostająca z takiej różnicy określana jest mianem dochodu dyspozycyjnego. Oczywiście w ramach badania zdolności kredytowej bank wykazuje zainteresowanie także stanem majątkowym kredytobiorcy jak również wielkością jego rodziny a konkretnie liczbą osób które znajdują się na jego utrzymaniu.  Oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy banki uwzględniają tzw. rekomendację S Komisji Nadzoru Bankowego która zakłada, że przy obliczaniu zdolności kredytowej w przypadku ubiegania się o kredyt we frankach szwajcarskich, podwyższa się kwotę kredytu o 20% w stosunku do tej, o którą ubiega się wnioskodawca i sprawdza się, czy posiada on zdolność kredytową na spłatę tak podwyższonej kwoty, co jest warunkiem przyznania kredytu w kwocie o która się wnioskodawca ubiega. Jest to założenie mające na celu minimalizację ryzyka kredytowego.

Oferta leasingowa

dollar-1362244__180Rzetelny wybór konkretnego leasingodawcy oraz oferty leasingu to analiza może nawet bardziej złożona niż przy wyborze kredytu. Zapoznaj się z istotnymi czynnikami, które sugerujemy brać pod uwagę.  Podobnie jak w przypadku oprocentowania kredytu, tak i w przypadku leasingu wysokość rat nie jest jedynym istotnym elementem przesądzającym o atrakcyjności oferty. Niewątpliwie istotny jest całkowity koszt leasingu w ujęciu procentowym i przy porównywaniu ofert jest to parametr podstawowy. Należy przy tym pamiętać, że niektóre firmy leasingowe podając łączny koszt leasingu nie uwzględniają w nim wartości wykupu. Może to być świadoma manipulacja po to aby oferta jawiła się jako bardziej atrakcyjna niż jest w rzeczywistości (skąd my to jeszcze znamy zwłaszcza jeśli chodzi o produkty finansowe…). Tak podany koszt może wydawać się niższy w stosunku do konkurencji jednak po uwzględnieniu wykupu może okazać się przeciwnie.  Warto zwrócić uwagę na stopę oprocentowania. Zazwyczaj jest to zmienna stopa procentowa i wówczas warto sprawdzić czy jest oparta na WIBOR 3M, 1M,… W przypadku zmiennych stop procentowych warto wiedzieć według jakich zasad i co jaki okres czasu leasingodawca może zmieniać wysokość rat. Różnić się może także ilość rat w zależności od firmy leasingowej. Przykładowo umowa trzyletniego leasingu z jednym leasingodawcą może oznaczać 35 rat, a z innym 36 rat. I tak też, koszt całkowity może być co prawda niższy, ale wysokość raty wyższa, co dla niejednego leasingobiorcy może mieć istotne znaczenie.  Ponadto, jeżeli umowa leasingu dotyczy płatności w obcej walucie, to podobnie jak w przypadku kredytów ważny jest czynnik określany jako spread. Stanowi on różnicę pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty. Te różnice mogą sięgać nawet ponad 20 groszy, jak w przypadku CHF. Należy dowiedzieć się jaka wartość leasingu w walucie obcej zostanie ujęta w umowie leasingu; wartość która będzie następnie podstawą do wyliczeń w trakcie obowiązywania umowy.  Na wszelki wypadek warto też zapoznać się z procedurami i kosztami dodatkowymi w przypadku zalegania ze spłatą rat a więc wysokość odsetek, koszty dodatkowe związane z windykacja albo po jakim czasie w związku z powstała zaległością leasingodawca może wypowiedzieć nam umowę, czy możliwe będzie wznowienie umowy leasingu a jeżeli tak, to ile takie wznowienie kosztowałoby (może to być kilkaset złotych ale mogą też wchodzić w grę kwoty zaiste zaporowe).  Nie bez znaczenia jest także wysokość kaucji na poczet czynszu inicjalnego a więc kwota jaką korzystając z leasingu będzie musiał uiścić po zawarciu umowy leasingu, zanim jeszcze przedmiot leasingu zostanie mu wydany. Jej wysokość może się różnić w zależności od firmy leasingowej choćby ze względu na to, jakiego rodzaju opłaty będą składać się na nią. W przypadku leasingu pojazdów do czynszu inicjalnego często wliczany jest także koszt rejestracji pojazdu, choć niektóre firmy leasingowe nie obarczają tym kosztem leasingobiorcy.  Istotnym składnikiem kosztu leasingu jest jego ubezpieczenie i w tym wypadku również mogą występować różnice, przy czym należy zwrócić uwagę na koszt ubezpieczenia nie tylko za pierwszy rok ale i za kolejne lata umowy leasingu. I choć firma leasingowa ma preferencyjne stawki ubezpieczeń z racji stałej współpracy i wielu umów z ubezpieczycielem, to w rzeczywistości może się okazać np. że ubezpieczyciel zawyży wartość leasingowanego samochodu będącą podstawą do naliczenia opłaty ubezpieczeniowej. Wziąwszy pod uwagę taką ewentualność warto sprawdzić czy istnieje dla leasingobiorcy możliwość ubezpieczenia przedmiotu leasingu u innego ubezpieczyciela oraz czy i jakie koszty, opłaty trzeba ponieść za możliwość skorzystania z usług innego ubezpieczyciela.  Warto też upewnić się czy jest możliwe dokonanie cesji umowy leasingu na inna firmę. Niektóre firmy leasingowe nie przewidują takiej możliwości, choć większość tak. Brak takiej możliwości (i konieczność dotrwania do końca umowy) może dla niektórych leasingobiorców okazać się wielką niedogodnością.