Zwolnienie za wypowiedzeniem

businessman-1439049__180Jeżeli pracownik chce zwolnić się z pracy, to wystarczy, że złoży na piśmie wypowiedzenie. Nie musi tego uzasadnić, ani spełnić żadnych szczególnych wymagań. Umowa o pracę, zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia.  W wypadku gdy to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę o pracę, wypowiedzenie powinno zawierać :  przyczynę zwolnienia z pracy  informacje o tym, że pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy  Pracownik ma prawo zapoznać się z treścią wypowiedzenia i podpisać jego kopie. Pracodawca oryginał przekazuje pracownikowi, a kopia pozostaje w kadrach. Przepisy prawa pracy zezwalają pracodawcy na przesłanie wypowiedzenia pracownikowi pocztą lub przez posłańca.  A więc jeżeli pracownik nawet nie podpisze wypowiedzenia, ale informacja o nim zostanie mu dostarczona, to ma ono moc prawną.  Pracownicy często mylnie pojmują prawo, sądząc, że jeżeli nie podpisali wypowiedzenia to nadal będą zatrudnieni.  Przyczyna zwolnienia z pracy musi być prawdziwa i dotyczyć konkretnego pracownika. Pracodawca musi ją dokładnie uzasadnić.  Może to być np.:  pracownik odmówił wykonania polecenia przełożonego ( uzasadnione jakie to było polecenie i w jakich okolicznościach)  pracownik niestarannie wypełniał obowiązki służbowe ( uzasadnione opisem tym zaniedbań i wskazaniem niekorzystnych skutków dla zakładu pracy) Pracodawca w wypowiedzeniu dokładnie precyzuje przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę,  nie może to być „ogólnikowe”, gdyż w takiej sytuacji sąd pracy może uznać, że zwolnienie z pracy było bezzasadne.  Pracodawca musi w wypowiedzeniu koniecznie poinformować o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.  Czas na odwołanie się pracownika do sądu pracy :  7 dni od daty otrzymania pisma od pracodawcy, które rozwiązuje umowę o pracę za wypowiedzeniem  14 dni w przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia (dyscyplinarne zwolnienie z pracy)  Jeżeli w zakładzie pracy istnieją związki zawodowe i zwalniany pracownik do nich należy, pracodawca ma obowiązek skonsultować swoja decyzje o zwolnieniu pracownika.  Związek zawodowy przedstawia swoja decyzje w terminie do 7 dni od chwili, gdy pracodawca poinformował o planowanym zwolnieniu. Jeżeli związek zawodowy nie dotrzyma terminu 7 dni, oznacza to, że zrezygnował z obrony pracownika.  Gdy związek zawodowy przedstawi pracodawcy zastrzeżenia co do zwolnienia pracownika, sprawą zajmie się Ogólnopolska Branża Organizacji Związkowej i jej przedstawiciel wyda opinie w tej sprawie.  Pracodawca bez decyzji związków zawodowych może zwolnić pracownika, ale musi liczyć się z tym, że pracownik odwoła się do sądu pracy, szczególnie, gdy ma poparcie związków zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *